V. szekció: Kulturális és identitáskérdések az EuroMed térségben II.

Vitakultúra Egyesület együttműködésben a Pepita Playback Társulattal:„Your Art as a Medium” – Playback-színházi előadás

A playback-színház kreativitást, spontaneitást fejlesztő, egyik legfontosabb kortárs közösségi színházi forma a világon. Több mint 60 országban vannak követői. Improvizatív és interaktív. New Yorkban 1975-től, Magyarországon 1992 óta lehet playback-színházat látni. E színházi formában, rendhagyó módon, a konferencia résztvevői, egyébként a közönség tagjai történeteket mesélnek el az életükből, hogy megnézzék, ahogy azt a színészek és zenészek visszaadják. Az embereket közelebb hozza egymáshoz, ahogy meglátják és megélik így az egyéni élményekben a közöset. Ezzel lehetőséget teremtünk a konferencián hallottak személyessé tételére.

 

Szubjektív Értékek Alapítvány, Lőrincz Marcell: Sztereotípiák és előítéletek az iszlámról

Szinte minden csoportot körbeöveznek a róluk kialakult előítéletek és sztereotípiák, így van ez a muszlim emberekkel is. Szélsőséges formájában iszlamofóbiának is nevezzük, amikor ezeket az embereket származásuk, vallásuk vagy kulturális hátterük miatt megbélyegeznek. Előadásomban az iszlamofóbia gyökereiről, hatásairól és jelenlegi formáiról fogok beszélni.

Madarász Imre, Debreceni Egyetem: Menekültkérdés, európaiság, nacionalizmus: politikai érdekek és kulturális sztereotípiák

Az előadás egy irodalomtörténész-kultúrtörténész-eszmetörténész hozzájárulása a konferenciához. Azt vizsgálja, hogy a migránskérdés, a menekültválság hogyan változtatta és változtatja meg, a politika meghatározó közreműködésével, a magyar közvélemény és közbeszéd, közírás viszonyát egyfelől Európához, a nyugathoz, másfelől pedig az Európán kívüli, keleti, elsősorban iszlám vallású népekhez, hogyan mozgósított és aktivizált, egy sajátos historizálás jegyében.