Plenáris előadások

Komlósi Orsolya, Anna Lindh Alapítvány: Az Anna Lindh alapítvány céljai és magyarországi szerepvállalása

Az Anna Lindh Alapítvány nemzetközi, kormányközi szervezet, ami azért jött létre, hogy segítse az EuroMediterrán civil társadalom szereplőit interkulturális cserék, közös projektek létrehozásában. Magyarországon közel 70 szervezet tartozik a hálózathoz. Milyen mérföldköveket tettünk meg és mit jelent a hálózatok hálózatához tartozni, előadásomban erről fogok beszélni.

 

Siposné Prof. dr. Kecskeméthy Klára, NKE: A Mediterráneum természeti, környezeti és demográfiai kihívásai

A Földközi-tenger medencéje a globális biztonság szempontjából nagy jelentőségű terület, ezért fontos a természeti, környezeti és demográfiai kihívások értékelése. A mediterrán térség változatos, sokszínű régió, népek, civilizációk bölcsője, vallások keresztútján fekvő, dicső történelmi múltú, geostratégiailag fontos térség, amely egyfelől gazdag természeti erőforrásokban (olaj, földgáz, foszfát), másfelől rettenetes vízhiányban szenved. A több évszázados antropogén tevékenység (legeltetés, égetés, irtás, urbanizáció) a mediterrán területek növényzetének pusztulását, regionális méretű környezeti katasztrófát okozott. A térség környezetvédelmi veszélyeztetettsége jelentősen nőtt az olajkitermelés, a régión keresztül haladó világkereskedelmi és olajszállítási útvonalak, a népesség nagyarányú növekedése, a tömegturizmus következményeként. Súlyos demográfiai és szociális problémákkal terhelt a térség, az Észak-Dél közötti demográfiai diszparitás és a demográfiai trendek ezt felerősítik.

 

Csiki Tamás, NKE: Az európai menekültpolitika cselekvőképtelenségének feloldása

Az Európára nehezedő tömeges migrációs és menekülthullám nyomása csak komplex és összehangolt cselekvéssel csökkenthető. Ennek részét kell, hogy képezze (a) a kiindulási helyen az elvándorlást előidéző tényezők orvoslása; (b) az elvándorlási kiindulópont közvetlen környezetében lévő országok menekültügyi rendszereinek támogatása; (c) a migrációs útvonalon fekvő országok bevonása a menekültkérdés kezelésébe; (d) a hatékony és szigorú európai határvédelem; (e) a menekültek gyors regisztrálása; illetve (f) a menekültügyi eljárások gyorsítása. Az előadás az ennek eléréséhez szükséges lépéseket tekinti át.

 

Dr. Kasznár Attila PhD nb. főhadnagy c. nb. százados, Terrorelhárítási Központ: Az európai terrorhelyzet alakulása a migráció tükrében

A 2015. november 13-án, Párizsban végrehajtott merényletsorozat alapvetően átformálta az európai terrorhelyzetet. A támadás egyértelművé tette, hogy szignifikáns az összefonódás az illegális migráció és a terrorizmus között. A 2015-óta tartó, Európát érő migrációs robbanás olyan új, társadalmi, gazdasági, szociális ás terroraspektusú kockázatokat eredményezett, amelyekre sem a kontinens politikai elitje, sem az egyes államok lakossága nem volt felkészülve. Az Európát érő, mérhetetlen migránsáradat fokozottan érinti az EuroMed térség államait, ezáltal minden a bevándorlással kapcsolatos európai probléma egyben az EuroMed államok problémája is.

 

Jövőkerék Alapítvány: Új Otthon

A Jövőkerék Alapítvány „Új Otthon” projektje migráns nőknek biztosított szolgáltatásokat (munkaerő-piaci tanácsadás, álláskereső klub, magyar nyelvi képzés, közösségi programok, mentorálás), hogy munkavállalásuk sikeres legyen. Rövid beszámolót tartunk a projektről és bemutatjuk a magyarországi munkaadók számára készített rövid spotot.