III. szekció: Menekült- és migrációs válság

Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ (REC): A migráció jelensége az ENSZ új, 15 évre szóló globális fejlesztési programjában

Az Euromediterrán Partnerség harmadik pillére (szociális, kulturális és humán partnerség), amelyre az Anna Lindh Alapitvány is épül, jelentős mértékben egybecseng az ENSZ által tavaly szeptemberben elfogadott Fenntartható Fejlődesi Célokkal (SDGs) amelyek 2030-ig határozzák meg a világ haladásának legfőbb csapásvonalát. A célrendszer a fejlődést és a szegénységcsökkenést elősegítő legalapvetőbb szociális teendőket tárja fel, miközben a gazdasági fejlődés fenntarthatóságának létfontossága mellett irányt mutat a fejlett és a fejlődő országoknak egyaránt. A migráció magával vont igényeként felmerülő tolerancia, a rasszizmus és az idegengyűlölet kiküszöbölése; a kulturális, tudományos és vallások közötti párbeszéd; a fiatalok képzése és együttműködése, a kulturális cserék, és a nők szerepének erősítése is közös cél, mely párbeszéd hiányában nem várható békés megoldás napjaink közös kihívásaira.

Tóth Norbert, NKE: A menekültek jogállásáról szóló 1951. évi genfi egyezmény és az 1967. évi jegyzőkönyv nemzetközi jogi szempontú kritikai elemzése. Sikerek, kudarcok, hiányosságok és kihívások

Az 1951. évi genfi egyezményt alapvetően a II. világháború okozta helyzet kezelésére alkották meg és az 1967. évi jegyzőkönyvvel együtt a hidegháborús nemzetközi jogi kodifikáció termékének tekinthető. Előadásomban azt kívánom megvizsgálni, hogy a két egyezmény mennyiben segítette/segíti elő a hidegháborút követő korszakban, vagyis az elmúlt három évtizedben felmerült/felmerülő menekültügyi problémák megoldását. Ezzel összefüggésben azt is be kívánom mutatni, hogy tapasztalható-e szokásjogi alapú jogfejlődés ebben a témakörben illetve, hogy hol és mennyiben van szükség jogfejlesztésre. Az előadás ugyanakkor nem tér ki az Európai Unió menekültügyi joganyagának ismertetésére.

 

Amarant Egyesület: Művészet- és élményterápia kísérő nélküli kiskorúakkal

A Károlyi István Gyermekközpont Kísérő Nélküli Kiskorúak Otthonában tartunk 1 éve művészet,- és élményterápiás, közösségi foglalkozásokat. Célunk, hogy ezek a gyerekek és kisfelnőttek a korosztályuknak megfelelően tudjanak kapcsolódni újra a világhoz.

Garaczi Imre, Pannon Egyetem: Végjáték vagy kezdet? A migráció és az euroatlanti perspektívák összefüggései

Előadásában a jelenlegi európai migrációs válságot elemzi abból a szempontból, hogy hogy ez milyen összefüggésekben érinti az atlanti folyamatokat, milyen sorskérdésekkel kell európai szinten szembenézni, és lehetséges-e valamilyen megoldás a “legkisebb közös többszörös” elve alapján?