Tagszervezetek

KÖZ-Pont Ifjúsági Egyesület

Egyesületünk célcsoportja a 10 és 30 év közötti korosztály. Olyanok, akik tenni akarnak közösségükért, saját maguk által. Mi teret és lehetőséget biztosítunk számukra, hogy szerves részévé váljanak a társadalomnak.

Cromo Alapítvány

A Cromo Alapítvány 2002-ben alakult meg annak érdekében, hogy a civil, vállalati, valamint önkormányzati szereplők együttműködésén keresztül segítse a hátrányos helyzetű régiók közösségeit és szervezeteit, az érintettek bevonásával, aktív részvételével. Az alapítvány főként olyan projektek tervezésében és lebonyolításában vesz részt, amelyeknek elsődleges célja a közösségi gondolkodás és cselekvés, valamint a demokráciaalapú aktív állampolgárság újraértelmezése és

MEDIAWAVE – Nemzetközi Vizuális Művészeti Alapítvány

A 25 éve működő – civil szervezetek alapította – MEDIAWAVE Nemzetközi Vizuális Művészeti Alapítvány, ma már – a nevéből következtethető tevékenységeken túl – számos más művészeti, közösségi és integrációs tevékenységet is folytat. A művészetközvetítés területén elsősorban a film, fotó és zene, ezen belül elsősorban az improvizatív, ethnikus és underground zenék területén tevékenykedik. Fesztiválokat, műhelyeket, ifjúsági

Pécsi Tudományegyetem – Bölcsészettudományi Kar

Erőt ad a múlt és vonz a jövő. Támogat és jól jár velünk közel s távol mindenki. Segítjük egymást az egyetemmel és a várossal. Régi kedves otthonunk, Pécs „a tudományok magvainak elhintésére és üdvös gyümölcseinek termésére a királyság városai között a leginkább alkalmatosnak és megfelelőnek látszik” — ez áll az első pécsi egyetemet engedélyező pápai

Play Live Alapítvány

Napjainkban az internet médián belüli egyeduralmának köszönhetően, gyakorlatilag bárki korlátlan mennyiségű zenéhez és egyéb kulturális produktumhoz férhet hozzá. Ez gyökeresen megváltoztatta a zeneipart. Egyre kevesebben vásárolnak CD-t, egyre kevesebben látogatnak koncerteket, hiszen kedvenc zenéjükhöz egyetlen kattintással is hozzáférhetnek számítógépük segítségével. Alapítványunk olyan programokat szeretne támogatni, melyek olyan kulturális értéket képviselnek, valamint olyan egyszeri és megismételhetetlen

A Teleki téri imaház – Gláser Jakab Emlékalapítvány

A Teleki Téri Imaház a magyar zsidó hitélet különleges színfoltja: jelenleg ez a főváros egyetlen szefárd imarendet (nuszách) követő, máig működő ortodox imaháza. A  zsinagógát a csortkovi (ma Chortkiv, Ukrajna) hászid közösség alapította, és (egyes források szerint) maga a csortkovi Rebbe nyitotta meg. Az eredeti díszítések és berendezési tárgyak mellett megmaradt a kisimaházakra (schtiebel/shtiebel) jellemző

Együttműködő szervezet: Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége

Az ÉFOÉSZ megalakulása Az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége (ÉFOÉSZ) 1981-ben alakult szülői kezdeményezésre. A Szövetség a 33 év alatt az értelmi fogyatékossággal élő személyek érdekvédelmével foglalkozó szervezetek közül egyedülállóan országos lefedettségűvé vált.

Külügyi és Külgazdasági Intézet

A Külügyi és Külgazdasági Intézet a külpolitikáért felelős miniszter irányítása alatt álló központi hivatal. Az Intézet szakmai háttéranyagokat, szakpolitikai és külgazdasági elemzéseket állít össze,valamint összefoglalókkal hozzájárul a külpolitikai és külgazdasági döntések megalapozásához. Közreműködik külgazdasági és nemzetközi előrejelzések és forgatókönyvek, valamint javaslatok kidolgozásában. Rendszeres áttekintést nyújt külföldi kutatóintézetek felméréseiről, emellett még számos egyéb feladattal segíti a

Mahatma Gandhi Emberi Jogi Egyesület

A Mahatma Gandhi Emberi Jogi Egyesület 1992-ben alakult. Elsődleges célja a menekültek, menedékkérők védelme, valamint kulturális programok segítségével — egy toleránsabb, barátságosabb társadalmi légkor kialakítása. Évente mintegy száz-százötven külföldinek — zömében menekültnek — nyújtunk adminisztratív, jogi segítséget. Integrációs programokat szervezünk az oktatás és sport területén. Másrészt pedig kulturális műsorainkkal, kampányainkkal a magyar közgondolkodás formálásával igyekszünk

Europa Nova

Az EUROPA NOVA Nonprofit Információs Szolgáltató és Médiafejlesztő Kft-vel tanácsadással segítjük európai uniós projekt kommunikációs feladatok megoldásaiban, kommunikációs tervek összeállításában és megvalósításában. Közhasznú tevékenység keretében ingyenes pályázati tanácsadást és beruházási javaslatok kidologozásában szakmai támogatást nyújtunk.

Pannon Egyetem

A Pannon Egyetem (rövidítve: PE, 2006. március 1. előtt Veszprémi Egyetem) Veszprém és a Közép-Dunántúl vezető felsőoktatási intézménye, jelenleg több mint kilencezer hallgatóval. Veszprémben működött Magyarország első, XIII. századi felsőoktatási intézménye, a korában nagyhírű káptalani főiskola, ahol teológiát, jogot és a „hét szabad művészetet” (azaz mai szóval lényegében bölcsészetet) oktatták. Itt képezték a kor magyarországi

Menedék Migránsokat Segítő Egyesület

Az 1980-as évek végétől Magyarország a nemzetközi népmozgásnak új módon vált részesévé, részben mint tranzitország, részben mint végleges befogadó és menedéket nyújtó ország. E sokszínű vándormozgalom átfogó megközelítése, a békés együttélés a migránsok és a helyi közösségek között számtalan állami, igazgatási és nemzetközi erőfeszítés hatására is csak hosszú évek munkájával sikerülhet.

Artemisszió Alapítvány

Az Artemisszió Alapítvány 1998 óta nonprofit közhasznú szervezetként működik. Az Alapítvány fiatal kulturális antropológusok kezdeményezéseként jött létre, akik elméleti tudásukat és tudományos kutatási eredményeiket a társadalmi és egyéni fejlődés, és a nyitott gondolkodás kialakításának szolgálatába kívánják állítani. Az Alapítvány az interkulturális kommunikáció elméletének és gyakorlati alkalmazásának kutatása, terjesztése és felhasználása révén törekszik megvalósítani céljait.

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma felelős a hazai szociális és egészségügyi ellátórendszer működéséért, az oktatás fejlesztéséért, kulturális értékeink megőrzéséért, a gyermekek és az ifjúság érdekeinek érvényesítéséért, valamint a magyar sportélettel kapcsolatos kormányzati elképzelések megvalósításáért. A minisztérium hatáskörébe tartoznak továbbá a nemzeti kisebbségi és az egyházi ügyek, valamint a társadalmi felzárkóztatás is.

Fekete Sereg Ifjúsági Egyesület (Nagyvázsony)

A “Fekete Sereg” Ifjúsági Egyesület 1997-ben alakult. A szervezetünk célja hogy a nagyvázsonyi és a környékbeli fiataloknak hasznos szabadidő eltöltést biztosítsunk, felkaroljuk a csellengőket, valamint támogassuk alulról jövő kezdeményezéseiket falunkban és minden olyan fórumon, ahol lehetőségünk adódik. Feladatunknak tekintjük a fiatalok érdekképviseletét is. Tagjai vagyunk a regionális és országos szervezeteknek, szövetségeknek.

Palantír Film Vizuális Antropológia Alapítvány

A Palantír Film Alapítvány egy nonprofit, filmszakmai szervezet, amelynek célja a dokumentumfilm terjesztése, egy új dokumentumfilm-fogyasztói attitűd kialakítása és a magyar dokumentumfilm integrálása az európai művészeti-kulturális–szakmai térbe. Jelenleg egy 55 fős mozit üzemeltetünk Budapest belvárosában (DocuArt), fesztiválokat, filmklubokat, szervezünk. Videókönyvtárunkban közel 2000 filmet lehet megtekinteni.

Szubjektív Értékek Alapítvány

A Szubjektív Értékek Alapítvány 2002-ben jött létre, elsődleges célja a rasszizmus okozta társadalmi feszültségek csökkentése. Változatos eszközökkel és témákkal közelítik meg a diszkrimináció és az emberi jogok kérdését. 2009 óta az alapítvány koordinálja a Zene A Rasszizmus Ellen című kampányt, mely elsősorban a fiatalok aktív bevonását célozza meg a kirekesztés elleni küzdelemben.

Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum – Kultea

Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum 1036 Budapest, Korona tér 1. Tel.: 375-62-49 Fax.:269-54-28 e-mail: mkvm@iif.hu www.mkvm.hu A Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum 2006 óta működtette KULTEA néven azt a kulturális közteret, melynek egyik fókusza a mediterrán térséggel kiépítendő kulturális együttműködés. Így lett az a intézmény az Anna Lindh Alapítvány (ALF) magyarországi hálózatvezetője 2009-2014-ig. 2007-ben a múzeum

Tűzraktér – Art Sector Alapítvány

A kulturális központ 6 éves működése során több mint ezer művésznek adott segítséget alkotóhely, bemutatóhely, nemzetközi kapcsolati háló biztosításával, hozzávetőlegesen 6500 eseménynek adott otthont, művészeknek próbatermet, műtermet biztosított. A központban kiállítások, színházi előadások, táncelőadások, koncertek, cirkuszi előadások, irodalmi estek, fesztiválok és divatbemutatók is helyet kaptak.

Amarant Egyesület

Az Amarant Egyesület azzal a céllal jött létre, hogy elősegítse az életminőséget javító, teljesebb életvitel megteremtését: Az iskolán kívüli tanulás támogatása a társadalmi előmenetel céljából. A tájékozottság, az együttműködés, a személyek közötti autonóm és kreatív kapcsolatok, az emberibb kommunikáció hangsúlyozása. A hátrányos helyzetű fiatalok integrálódásának támogatása, kultúrájuk megtartásával és annak ápolásával. Az egyesület céljainak megvalósítása

Vitakultúra Egyesület (Budapest)

Közösségeket építünk, 1997 óta. Diák-, civil- és munkahelyi közösségeket egyaránt. Beleéléssel, bevonással és békességet hozó őszinteséggel dolgozunk. Egyesületi munkánk minket is tanít – érzékenységre és lényeglátásra. . Partnereinkkel azt kutatjuk, hogyan lehet művészettel elősegíteni az interkulturális párbeszédet. Zenével és improvizációs (playback) színházzal kívánunk kapcsolatot teremteni, illetve a több szinten zajló kommunikációt elősegíteni.

Rózsa Zsuzsanna (egyéni tag)

Közgazdász végzettsége ellenére a fényképezést tekinti élethivatásának 1996 óta szabadúszó fotográfusként dolgozik. Közel húsz önálló és számtalan csoportos kiállításon szerepelt műveivel. Távoli tájak, kultúrák megismerése foglalkoztatja leginkább, különös tekintettel az arab világra. Fotóival a szépséget, a harmóniát igyekszik elhozni, járjon bármerre a világon.

CREMM – Common Routes of Euro-Mediterranean Music

Egyedülálló kezdeményezés a zenében, ami az Anna Lindh Alapítvány támogatásának köszönhetően jött létre 2007-ben. Célja olyan aktivitásokat ösztönözni, melyek kultúrákon, határokon átívelő zenei találkozásokhoz vezetnek.

Európa Jövője Egyesület (Kecskemét)

Az Európa Jövője Egyesület 1990. szeptember 24-én azzal a céllal alakult, hogy a kecskeméti gyerekeket megismerteti Európa gyermekeivel a gyermektalálkozók során. Az alapötlet egyszerű volt, a kontinens országaiból gyermekeket hívnak meg, akiket kecskeméti iskolák látnak vendégül. A külföldi gyerekek családoknál laknak, majd a következő évben a külföldi csoportok hívják viszontlátogatásra vendéglátóikat.