II. szekció: Kulturális és identitáskérdések az EuroMed térségben I.

Koller Boglárka, NKE: Európa az identitásválság csapdájában

Miközben az utóbbi időben Európa a többszintű válság (menekültválság, intézményi/politikai válság, gazdasági/pénzügyi válság) menedzsmentjével volt elfoglalva, úgy tűnik, hogy polgárai egyre távolabb kerültek tőle, létrehozva a válságterületek egyik legsúlyosabbikát: a legitimációs/identitásválságot. A polgárok elfordulása az Uniótól, a drámai mértékű bizalomvesztés az egyének szintjén a közös Európa létét fenyegeti. Előadásomban a jelenkori Európa, ezen belül az Unió identitásdilemmáival foglalkozom, érintve a téma elméleti és gyakorlati vonatkozásait.

Speidl Bianka, Migrációkutató Intézet: A párbeszéd fogalma az iszlámban

Az iszlám által meghatározott és a nyugati (keresztény/szekuláris) érvrendszerek visszatérő eleme az “igazság”, “igazságosság”, “szabadság”, “dialógus”  jelentőségének hangoztatása, Előadásomban azt járnám körül, hogy ezen fogalmak és ideálok tartalmában, értelmezésében van-e különbség és ha igen, ez milyen jellegű és mértékű.

Jenei Ágnes, NKE: A(z interkulturális) párbeszéd kultúrájának fejlesztése az NKE képzéseiben

Az előadás az NKE civil karain (NETK, ÁKK), a(z interkulturális) párbeszéd kultúrájának a fejlesztését célzó kommunikációs kurzusokat, készségfejlesztő tréningeket mutatja be, kitérve a módszertani kihívásokra és a fejlesztések lehetséges irányaira is.