Az Európai Unió mediterrán térséggel összefüggő kapcsolata címmel tanulmánykötet jelent meg

A mediterrán térség számos ellentmondásossága és történelmi, kulturális, vallási, továbbá az eltérő gazdaság-, illetve társadalomfejlődésből fakadó törésvonalai ellenére egységes régiónak tekinthető. Belső folyamatait, napjaink konfliktusait, továbbá az egymás közötti kapcsolatok hálóját egyfelől a gyorsan változó globális, regionális és helyi politikai – sokszor kiszámíthatatlan – események és szereplők, másfelől a térség egyik legnagyobb kutatója, a francia történész, Fernand Braudel által vizsgált „hosszú időtartam” (longue durée) alatt lejátszódó folyamatok egyszerre határozzák meg. A hosszú időtartam fogalma az akár több száz évre visszanyúló állandóságra, mélyen meggyökeresedett és szinte változatlan struktúrákban meglévő sajátosságra helyezi a hangsúlyt. Ezek azok az állandósult tényezők, amelyek napjainkban a felszínen gyorsan változó történések ellenére meghatározzák a konfliktusokat, a kapcsolatokat és így a Földközi-tenger két partja közötti párbeszédet is. Vizsgálataink során nagy hangsúlyt helyeztünk az EU közvetlen szomszédságában kialakuló konfliktusok, illetve az ebből fakadó gyenge államiság következményeinek vizsgálatára. Molnár Anna és N. Rózsa Erzsébet tanulmányaikban az Európai Unió normatív szerepének, valamint külpolitikai ambícióinak lehetőségeit és korlátait, illetve az euro‒ mediterrán együttműködés intézményes kereteit elemzik és mutatják be. Komlósi Orsolya a barcelonai folyamat részeként alapított kormányközi intézmény, az Anna Lindh Alapítvány munkáját és feladatait vizsgálja.

Noha könyvünkben alapvetően napjaink egy-egy politikai-diplomáciai eseményének bemutatását tűztük ki célul, és így a hosszú időtartam helyett a gyorsan változó idősíkra helyeztük a hangsúlyt, mindig szem előtt tartottuk a Földközi-tenger hullámai alatt szinte mozdulatlan víztömeg sajátosságait. Az EU mediterrán térséggel összefüggő kapcsolata (Párbeszéd és konfliktusok) című könyv az EU mediterrán politikáját, az interkulturális párbeszédet elősegítő Anna Lindh Alapítvány munkáját és feladatait, illetve a migrációval összefüggő kérdéseket vizsgálja, illetve egy-egy konfliktusos állam belső problémáin keresztül mutatja be a mediterrán térségre jellemző főbb folyamatokat. A kutatás és a kézirat elkészítése 2017 szeptemberében lezárult.

A köny elérhető ezen a linken keresztül: https://nkerepo.uni-nke.hu/xmlui/bitstream/handle/123456789/13032/Web_PDF_Az%20EU_mediterran_terseggel_osszefuggo_kapcsolata.pdf?sequence=1