Az Anna Lindh Foundation (ALF)

A 2005 áprilisában létrehozott Anna Lindh Alapítvány célja a kulturális sokszínűség előmozdítása az Európai Unió és a mediterrán térség országainak összefogásával megvalósuló kulturális kezdeményezések támogatásával.

ALF-logo-colour

Az Euro-mediterrán Partnerség kezdete az 1995-ben Barcelonában elindított ún. Barcelonai Folyamat volt, mely az Unió és a 12 érintett mediterrán ország (Algéria, Ciprus, Egyiptom, Izrael, Jordánia, Libanon, Marokkó, Málta, Palesztin Nemzeti Hatóság, Szíria, Törökország és Tunézia, valamint megfigyelőként Líbia) kapcsolatainak a keretéül szolgál.
A partnerség három, egymást kölcsönösen kiegészítő pillérre épül:

  • a politikai és biztonsági partnerség (célja a béke és a stabilitás megteremtése),
  • a gazdasági és pénzügyi partnerség (a cél egy euromed szabadkereskedelmi térség létrehozása, fenntartható fejlődés ösztönzése, az integráció előmozdítása),
  • a szociális, kulturális és humán partnerség (a cél a kulturális örökség védelme, a kultúrák közötti megértés előmozdítása és a civil társadalom kapcsolatrendszerének erősítése).

A partnerség ez utóbbi pillérjére építve, a kultúrák és civilizációk közötti párbeszéd előmozdítása érdekében elhatározták egy Euro-mediterrán Alapítvány felállítását. Alexandriában 2005 áprilisában ünnepélyes keretek között bocsátották útjára hivatalosan az Anna Lindh Alapítványt, melyet az Európai Bizottság és a partnerség tagállamai közös finanszírozásával hoztak létre.

Az Anna Lindh Alapítvány többek között támogatást nyújt olyan együttműködési projektek esetében, melyek hozzájárulnak a kulturális sokszínűség elősegítéséhez.

A projektek többek között a következő területekre koncentrálnak:

  • a kulturális hasonlóságok feltérképezése, különös tekintettel a tolerancia megerősítésére, a rasszizmus és az idegengyűlölet kiküszöbölésére,
  • a kulturális, tudományos és vallások közötti párbeszéd kialakítása széles körben,
  • a fiatalok képzése és együttműködése, művészetek, kulturális cserék, valamint a nők szerepének erősítése.

Az alapítvány honlapján megtalálhatók az aktuális pályázati felhívások, a jelentkezés egyik előfeltétele minimum két uniós és két dél-mediterrán ország civil szervezeteinek közös részvétele.

Pályázni folyamatosan lehet, évente általában két-három beadási határidővel.

Az alapítvány feladatköre:

Általános célok:

  • 1. a kulturális hasonlóságok feltérképezése, fejlesztése, illetve támogatása, különös tekintettel a sztereotípiák, a rasszizmus és az idegengyűlölet kiküszöbölésére, a tolerancia megerősítésére;
  • 2. széles körű kulturális, szellemi és a különböző vallások közötti párbeszéd kialakítása;
  • 3. a Partnerség kulturális és humán dimenziójának alátámasztása és fejlesztése mind bilaterális, mind multilaterális szinten.

A konkrét tevékenységét tekintve:

  • 1. olyan kiterjedt hálózat létrehozása, mely az együttműködés katalizátora lesz;
  • 2. a kulturális, intellektuális és a civil társadalmon belüli eszmecsere folyamatos elősegítése elsősorban a médián keresztül (rádió, televízió, folyóiratok, internet);
  • 3. az országok közötti megértést elősegítő fesztiválok és egyéb események támogatása;
  • 4. a Partnerség eszméinek terjesztése.

A Hálózatok Hálózata:

Az interkulturális kezdeményezéseket felkaroló Alapítvány egyúttal civil szervezetek országokon átívelő hálózata is, az érintett 43 országban több, mint 3400 nonprofit szervezet és intézmény a tagja jelenleg, akik csatlakoztak a kitűzött célokhoz. Az Alapítvány tevékenységét arra fókuszálja, hogy olyan kiterjedt hálózatot alakítson ki, amely az együttműködés katalizátora lesz.

Minden tagországban létre kellett hozni egy-egy hálózatot olyan nemzeti intézmények részvételével, amelyek elősegítik a kultúrák és civilizációk közti párbeszédet, ez az ún. Hálózatok Hálózata. Az Alapítvány minél több civil szervezet bevonása a hálózatba, valamint, hogy az együttműködésről a média különféle formákban tájékoztatást adjon, láthatóvá téve az euro-mediterrán kapcsolatrendszert.
Az Alapítvány magyarországi hálózatához eddig több mint 50 szervezet csatlakozott, oktatási és kulturális intézmények, nonprofit szervezetek, alkotócsoportok és sajtóorgánumok.

A magyarországi hálózatvezető tisztségét 2005-2013-ig Kiss Imre, a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum igazgatója töltötte be, 2014-től Komlósi Orsolya, a Palantír Film Vizuális Antrológia Alapítvány elnöke a hálózatvezető.

Az Anna Lindh Alapítvány nyílt, a csatlakozás lehetősége minden szervezet számára adott, amelynek szándékában áll a fenti célokért tevékenykedni. A csatlakozás módjáról emailben tudunk bővebb tájékoztatást nyújtani, további információhoz vedd fel velünk a kapcsolatot itt.

Néhány kulcsfontosságú tény a nemzetközi Anna Lindh Alapítvány első 6 évének tevékenységéről (2005-2011):

Mérföldkövek az ALF Fejlődésében

  • 1995. A Barcelonai Nyilatkozat létrehozza az Euro-Mediterrán partnerséget.
  • 2003. Magas szintű csoportbeszámoló az Interkulturális Párbeszédről javasolja egy Euro-Mediterrán Alapítvány létrehozását.
  • -2004. Euro-Mediterrán országok külügyminiszterei megállapodnak az Anna Lindh Alapítvány létrehozásában.
  • 2005. Felavatják Alexandriában, Egyiptomban az ALF Nemzetközi központját.
  • 2005. Létre jön az Országos Hálózatok Vezetőinek első találkozója.
  • 2006-2007. Az első Felhívás Javaslatokra, a Párbeszéd Díj, az Újságírói Díj kiadása, és az EuroMED Oktatási programja.
  • 2008. Az első regionális kampány “1001 Akció a Párbeszédért”., melyet az Interkulturális Párbeszéd Euro-Med évéhez hirdettek meg.
  • -2008. André Azoulay-t megválasztják az ALF első elnökévé. Új Tanácsadó Testületetválasztanak.
  • 2008. Az EuroMed miniszteri szintű ülése a Kulturáról és az Interkulturális Párbeszédről hangsúlyozza az Anna Lindh Alapítvány szerepét.
  • 2008. Az Egység a Mediterráneumért létrehozása a párizsi Csúcstalálkozón, Az ALF-ot az Interkulturális Párbeszéd legfőbb intézményeként ismerik el.
  • 2009. “Állítsd helyre a bizalmat, Építsd újjá a Hidakat” Regionális Kezdeményezés válaszul a gazai háborúra, és az Interkulturális Kapcsolatokat sújtó gazdasági válságra.
  • 2010. Megtartják az első Anna Lindh Forumot Barcelonában, ahol több mint 1000 civil szervezet képviselői jelennek meg 43 országból
  • 2010. Megjelenik az első Anna Lindh Beszámoló az EuroMed Interkulturális Trendekről.
  • 2011. “Higgy a Párbeszédben, Cselekedj a Polgárjogért” Kezdeményezés, válaszként az Arab Tavaszra.
  • 2011. A “Fiatal Arab Hangok” project meghirdetése a British Councillal együttműködve,hogy elősegítsék az arab region fiataljainak képzését és lehetőségeit.
  • 2012. Az “Állampolgárok a Párbeszédért” program meghirdetése az arab mediterrán országok civil  társadalmaival való együttműködés érdekében, válaszként a történelmi jelentőségű ArabTavaszra.

Számadatok adatok az Anna Lindh Review-ból (2005-2011)

  • 28.535 civil szervezeti vezető és gyakornok vesz részt az ALF és országos hálózatai által szervezett  tevékenységekben.
  • 1.013 civil szervezet képviselői vettek részt a 2010-es Anna Lindh Forumon.
  • 1.030 civil társadalmi szervezet vesz észt az “1001 Akció a Párbeszédért” kampányban, és több mint 30.000 személy a Párbeszédek Éjszakája eseményeiben.
  • 5.910 személy vesz részt az “Állítsd helyre a bizalmat, Építsd újjá a hidakat”kezdeményezésben.
  • 13.000 személy vett részt az ALF Report felmérésében, 700 véleményvezér 50 vett részt az
  • 50 országos prezentáción.
  • 416 EuroMed project jött létre ALF szubvencióval.
  • 1.949 folyamodvány érkezett ALF szubvencióért.
  • 1.015 partneri kapcsolat jött létre a szubvencionált tevékenységek kapcsán.
  • 96.584 személy részesült a szubvencionált kezdeményezésekből.
  • 7.085.691 eurót fektettek be civil társadalmi projektek támogatására.
  • 3.901 tagja van a 43 Anna Lindh Országos Civil Társadalmi Hálózatnak.
  • 75 közösségi művelet az ALF hálózat támogatása révén.
  • 9 összejövetel az Országos hálózat vezetői számára.
  • 450 nemzetközi partneri kapcsolat a hálózat támogatásával.
  • 2.383.519 euro az ALF hálózatok támogatására.
  • 2.300 hír az Anna Lindh Alapítványról a nemzetközi sajtóban, és 115 TV és radio hír.
  • 5.850 megtekintés az Alapítvány web oldalán, 1.200.000 látogatóval.
  • 270 intézményi esemény és konferencia az Anna Lindh Alapítvány képviselői részvételével.
  • 1 EuroMed Csúcs, és 5 miniszteri szintű találkozó, az ALF elnöke és igazgatói részvételével.
  • Több mint 60 nemzetközi és regionális partner csatlakozott az ALF programokhoz.