Fekete Sereg Ifjúsági Egyesület (Nagyvázsony)

A “Fekete Sereg” Ifjúsági Egyesület 1997-ben alakult. A szervezetünk célja hogy a nagyvázsonyi és a környékbeli fiataloknak hasznos szabadidő eltöltést biztosítsunk, felkaroljuk a csellengőket, valamint támogassuk alulról jövő kezdeményezéseiket falunkban és minden olyan fórumon, ahol lehetőségünk adódik. Feladatunknak tekintjük a fiatalok érdekképviseletét is. Tagjai vagyunk a regionális és országos szervezeteknek, szövetségeknek.

Egyesületünk Teleházat működtet 1999 óta. Szervezetünknek két főállású alkalmazottja van. Elektronikus hírlevelet szerkesztünk, Holló Hírek néven. Alapításunk óta kiemelt figyelmet fordítunk a hátrányos helyzetű fiatalokra, különösen a roma/cigány származású fiatalokra.

Helyi, megyei, regionális és nemzetközi rendezvényeket szerveztünk, valamint képzéseket, ifjúsági cseréket, rövid tanulmányutakat és szemináriumokat. Egyesületünk Európai Önkéntes Szolgálat hálózatban küldő és fogadó szervezet. 2004 óta az Unióhoz való csatlakozásunkkal az EuroMed programba is bekapcsolódhattunk.

2009-ben a Fiatalok a Világban program keretében egyesületünk koordinált egy 1 éves Európai dél-amerikai programot, foglalkoztunk a fenntartható fejlődéssel távol-keleti és fekete afrikai szakemberekkel is. 2009-től az Élethosszig Tartó Tanulási Programba is bekapcsolódott szervezetünk.

A többmint egy évtizedes munkánk során törekedtünk, arra, hogy településünket és a Fekete Sereget ne csak helyben, hanem a régióban, hazánkban és a határokon túl is megismerjék. Különösen nagy öröm számunkra, hogy nemzetközi munkánk során 40 országban négy kontinensen mutatkozhattunk be és arra is, hogy egyesületünkhöz 33 országból látogattak el fiatalok és velük foglalkozó ifjúsági szakemberek.

Amennyiben szeretnél a Fekete Seregről többet tudni, akkor keress minket a következő elérhetőségek valamelyikén.
Honlap: www.fekete-sereg.hu
Facebook: http://www.facebook.com/feketesereg.ifjusagiegyesulet
Youtube: http://www.youtube.com/user/feketesereg2011

Névjegy:

Fekete Sereg Ifjúsági Egyesület
8291 Nagyvázsony, Petőfi u. 2.
Tel/Fax.: +36-88-264-464
E-mail: info@fekete-sereg.hu