Szubjektív Értékek Alapítvány

A Szubjektív Értékek Alapítvány 2002-ben jött létre, elsődleges célja a rasszizmus okozta társadalmi feszültségek csökkentése. Változatos eszközökkel és témákkal közelítik meg a diszkrimináció és az emberi jogok kérdését. 2009 óta az alapítvány koordinálja a Zene A Rasszizmus Ellen című kampányt, mely elsősorban a fiatalok aktív bevonását célozza meg a kirekesztés elleni küzdelemben.

Az alapító, Bod Levente a faji előítéletek elleni harcot jelölte meg elsődleges feladatnak. A jelenleg három fős kuratórium elnöke Lőrincz Marcell, két másik tagjával mindhárman non-profit civil mozgalmak aktív részvevői voltak az elmúlt évtizedben.

Az alapítvány tevékenységének egyik fő vonala az Antirasszista Világnap alkalmából 2001 óta szervezett rendezvények. A Világnapok változatos eszközökkel és témákkal közelítik meg a diszkrimináció és az emberi jogok kérdését, elsősorban a fiatalokat megcélozva. A szakmai kerekasztal-beszélgetések mellett zenei programok, képzések, filmvetítések, középiskolai oktatási csomagok, emberi jogi játékok adják a rendezvények főbb tartalmát, felhívva a figyelmet a diszkrimináció mint társadalmi probléma különféle megjelenési formáira és az emberi jogok fontosságára, az esélyegyenlőség szempontjainak legmesszemenőbb érvényesítésével, és annak változatos módokon való elősegítésével.

A Világnapok mellett az alapítvány tevékenységének másik fontos eleme az iskolai képzési programok folytatása. Ennek keretén belül szakképzett emberi jogi trénerek segítségével az elmúlt években kezdetben a Világnapokhoz kapcsolódóan folytattunk középiskolai képzéseket, és 2007-től saját képzési anyag kidolgozásával folyamatosan tartunk iskolai toleranciaképzéseket diákok illetve egy akkreditált képzése keretében tanáraik számára.

Alkalomszerűen más irányultságú projektekben is részt vesz a szervezet, 2009 második felében egy tehetséggondozó mesterképzést és rendezvénysorozatot koordinálunk harmadik országbeli migráns fiatalok bevonásával. Az alapítvány gondozásában várhatóan 2010 tavaszán egy széles célcsoportot megcélzó,  a hajléktalanok világát bemutató hiánypótló könyv jelenik meg, amelyhez kapcsolódóan médiakampány és rendhagyó performanszra épített színházi esemény próbálja meg a társadalom peremére került emberek jobb elfogadását elősegíteni.

Az alapítvány elfogadott és aktív tagja a legnagyobb európai szintű antirasszista hálózatnak, az amszterdami székhelyű United for Intercultural Action-nek, melynek keretén belül jövő májusban negyven ország részvételével nemzetközi konferenciát szervezünk Budapesten.

Névjegy:

Szubjektiv Értékek Alapítvány
1013 Budapest, Alagút u. 1. HUNGARY
foundation@szubjektiv.org
+36 30 311 6444

www.antirasszista.hu

www.szubjektiv.org