Play Live Alapítvány

Napjainkban az internet médián belüli egyeduralmának köszönhetően, gyakorlatilag bárki korlátlan mennyiségű zenéhez és egyéb kulturális produktumhoz férhet hozzá. Ez gyökeresen megváltoztatta a zeneipart. Egyre kevesebben vásárolnak CD-t, egyre kevesebben látogatnak koncerteket, hiszen kedvenc zenéjükhöz egyetlen kattintással is hozzáférhetnek számítógépük segítségével.

Alapítványunk olyan programokat szeretne támogatni, melyek olyan kulturális értéket képviselnek, valamint olyan egyszeri és megismételhetetlen élményt nyújtanak, ami arra ösztönzi az embereket, hogy közönségként vagy művészként ténylegesen részeseivé váljanak a zenének. Szervezetünk ingyenes zenei és egyéb kulturális rendezvények támogatására és szervezésére jött létre. Emellett a zenei oktatás és kulturális nevelés is részét képezi az alapítvány munkájának, ami kurzusok és workshopok formájában valósul meg.

Tevékenységünk magába foglalja sportprogramok illetve versenyek szervezését és lebonyolítását. Mindezek mellett elősegítjük a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségét a fenti tevékenységek keretein belül. Célunk egy zenei műhelyközpont létrehozása.

Az alapítvány elsődleges célja a fiatalok és idősebbek testi, értelmi, érzelmi, akarati képességeinek kibontakoztatása, az élőzenei kultúra fejlesztése, a mindenkori feltételek javítása, kulturális programokon való részvételi lehetőségek biztosítása, a fejlesztés feltételeinek javítása, továbbá a környezettudatosságra, egészséges életmódra nevelés.

Névjegy

Weboldal: http://www.playlivealapitvany.eu

Elérhetőség: 0670-96-70-871

E-mail: playlivealapitvany@gmail.com

Vezetőség:

Miklós Dávid
kuratóriumi elnök

Varga-Bancsi Orsolya
Alapító tag