Menedék Migránsokat Segítő Egyesület

Az 1980-as évek végétől Magyarország a nemzetközi népmozgásnak új módon vált részesévé, részben mint tranzitország, részben mint végleges befogadó és menedéket nyújtó ország. E sokszínű vándormozgalom átfogó megközelítése, a békés együttélés a migránsok és a helyi közösségek között számtalan állami, igazgatási és nemzetközi erőfeszítés hatására is csak hosszú évek munkájával sikerülhet.
Ennek része a társadalmi nyilvánosság, a kormányzati és a független szervezetek közötti párbeszéd, a jogilag és szociálisan a magyar lakosság átlagánál is kiszolgáltatottabb migránsok érdekeinek képviselete, amely nélkül aligha lehet hosszú távon is működőképes, átfogó migrációs politikát kialakítani.

Hazánk számára nem rövid történelmi epizód a migrációs mozgásokba bekapcsolódás. Úgy látjuk, hogy a politikai elit és az igazgatási szervezetrendszer még kevéssé ismerte fel, hogy hosszú távú megoldásokra, stabil szabályozásra, a kérdések társadalmi megvitatására és a migránsokat segítő intézményi rendszer teljességére – egyszóval migrációs politika kimunkálására és érvényesítésére van szükség. Ebben egy független társadalmi szervezet, amely a migránsok érdekeinek megjelentetését, beilleszkedését segíti, a hatóságok, közszolgáltatók előtt folyó eljárásban képviseletüket, a nemzetközi vándorlásra vonatkozó adatok, szabályok dokumentálását, továbbá a vándorokra és egyes csoportjaikra (különösen a nemzetközi védelmet kérőkre, a védelemben részesültekre, a munkát vállalókra és a tanulókra, valamint családtagjaikra) vonatkozó politikák befolyásolását végzi, igen nagy szerepet vállalhat.

E felismerésekből, a szakszerű támogatás, tájékoztatás és a párbeszéd fenntartására született meg az Egyesület létrehozásának a gondolata 1995. januárjában.

Az Menedék – Migránsokat Segítő Egyesület állami intézményektől független, non-profit intézményként működik.

Céljaink

 • A Magyarországon élő bevándorlók, menedékkérők, menekültek és más külföldiek társadalmi beilleszkedésének segítése szociális, oktatási és kulturális programokon keresztül.
 • A Magyarországon maradni szándékozó migránsok és családtagjaik jogi, társadalmi, kulturális, szociális integrációjának segítése célzott programokon keresztül.
 • A migránsok érdekeinek és jogainak helytálló képviselete a politikai, az igazgatási, a kormányzati és az önkormányzati szervezetek előtt, valamint a tömegtájékoztatásban.
 • Fellépés Magyarország migrációs és anti-diszkiminációs politikájának kidolgozásáért és megvalósításáért, ennek szakértői támogatása.
 • A migránsok jogainak védelme a hatósági eljárásban, a közszolgáltatásokban és a közvélemény előtt, célzott programokkal, kampányokkal is.
 • A migrációra vonatkozó statisztikai adatok, tudományos kutatási eredmények, a migráció hazai és nemzetközi, európai uniós szabályozásának hozzáférhetővé tétele, elsősorban a migránsok segítségével, kutatásával, a tömegtájékoztatással és oktatással foglalkozó szervezetek, személyek számára, az Oltalomkeresők migrációs hírlevél útján is.
 • Együttműködés kialakítása és fenntartása a hasonló célokért tevékenykedő emberi jogi és egyéb társadalmi szervezetekkel, nemzetközi szervezetekkel, Magyarországon és külföldön egyaránt.

Az Egyesület az alábbi tevékenységeket végzi

 • Létrehozza és működteti segítőkből álló országos hálózatát, amely meghatározott rendszerességgel tanácsadást, egyéb személyre szabott segítséget nyújt a migránsok beilleszkedésének elősegítésére, a migránsok hatósági és a közszolgáltatóknál folyó ügyeikben, jogvédelmük, érdekeik biztosítására.
 • Részt vesz a migrációs politika, a migránsok alapvető érdekeit és jogállását érintő kormányzati, jogalkotási döntések és a jogalkalmazás formálásában, párbeszédet folytat a migrációért felelős kormányzati szervekkel, hatóságokkal és helyi önkormányzatokkal.
 • A Magyarországon élő, nemzetközi védelemre szorulók társadalmi integrációját elősegítő szociális, kulturális, ifjúsági, információs és mentálhigiénés programokat szervez és koordinál.
 • Rendszeresen tájékoztatást nyújt a migráció hazai kérdéseiről, adatairól, rendezvényeiről a sajtó és a migránsokkal foglalkozó társadalmi szervezetek, intézmények és más érdeklődő szervezetek számára, elsősorban az Oltalomkeresők havi migrációs hírlevél útján.
 • Gyűjti és általánosan, könyvtárszerűen, illetve honlapján hozzáférhetővé teszi a migrációra vonatkozó hazai és a fontosabb célországok szerinti jogi, igazgatási szabályozást, a migrációs mozgást feldolgozó statisztikai adatokat, a beilleszkedéshez szükséges gazdasági, szociális, munkaügyi és egyéb feltételeket tárgyaló információkat, a magyar és a nemzetközi migrációs szervezetek főbb adatait, valamint a migrációs hazai kutatásokra és publikációkra vonatkozó információkat.
 • Rendszeresen együttműködik a migránsok egyes csoportjait támogató hazai emberi jogi, karitatív, érdekképviseleti szervezetekkel, oktatási és tudományos intézményekkel, hír-és információcserét biztosítva a kölcsönösség alapján.
 • Kapcsolatokat létesít és ápol a migrációval foglalkozó nemzetközi szervezetekkel, ezen együttműködés keretében közös eszmecseréket, tapasztalatcserét, szakmai programokat szervez.
 • Oktatást, képzést szervez a migránsok és a velük foglalkozók és segítőik, önkéntesek, civil szervezetek és hatóságok számára a beilleszkedés, a jobb magyarországi eligazodás, konfliktuskezelés, a tolerancia erősítése, a munkaerő piaci bekapcsolódás érdekében, a migrációval kapcsolatos ismeretek elmélyítésére.
 • Közreműködik hazai és nemzetközi tudományos kutatásokban.

Névjegy

Menedék – Migránsokat Segítő Egyesület

www.menedek.hu

Ügyfélfogadás

1092 Budapest, Erkel utca 13/a

Tel: +36 1 411-1710, 215-7314
Fax: +36 1 411-1711

Projektiroda

1081 Budapest, Népszínház utca 16. III/3.

Tel: +36 1 322-1502
Fax: +36 1 479-0272