Mahatma Gandhi Emberi Jogi Egyesület

A Mahatma Gandhi Emberi Jogi Egyesület 1992-ben alakult. Elsődleges célja a menekültek, menedékkérők védelme, valamint kulturális programok segítségével — egy toleránsabb, barátságosabb társadalmi légkor kialakítása. Évente mintegy száz-százötven külföldinek — zömében menekültnek — nyújtunk adminisztratív, jogi segítséget. Integrációs programokat szervezünk az oktatás és sport területén. Másrészt pedig kulturális műsorainkkal, kampányainkkal a magyar közgondolkodás formálásával igyekszünk megkönnyíteni a hazánkba érkező külföldiek beilleszkedését.

Tevékenységeink
Irodai és jogi szolgáltatások: térítésmentesen végzünk menekült státusszal, magyarországi tanulmányokkal és letelepedéssel kapcsolatos tanácsadást, ügyintézést. Egyesületünk rendszeresen látogatja a BM BAH Igazgatóság Menekültügyi Befogadó Állomásait és a Határőrség szállásait.
Börtönlátogatás: egyesületünk 1996 októberében szerződést kötött a Büntetés végrehajtás Országos parancsnokságával, amelynek értelmében munkatársaink a magyarországi börtönökben látogathatják a külföldi elítélteket.

Tolerancia és kultúra
Az emberi jogok társadalmi érvényesülésének kiindulópontja a különféle kultúrák sikeres párbeszéde. Programjaink központi eleme a Magyarországon tartózkodó afrikai közösség kultúrájának bemutatása. Az autentikus zenét megszólaltató afrikai származású zenészek hazájuk eredeti népviseletében lépnek fel ezeken a programokon. Műsoraink célja nem pusztán a szórakoztatás és ismeretterjesztés, hanem, mindenekelőtt a kommunikáció elindítása a közönség és az előadók, azaz a magyar társadalom tagjai és a hazánkba érkezett külföldiek között.

Sporttal a rasszizmus ellen
A sport nemzetközi nyelve az egyik leghatásosabb eszköz, amely ledöntheti a különböző nemzetek fiai közötti falakat. A sportban nincs helye faji megkülönböztetésnek, kizárólag a képességek, a szorgalom és a befektetett munka dönti el a rangsort. Magyarországon páratlan kezdeményezésként egyesületünk, hazánkban élő menekültekből és egyéb jogállású külföldiekből 1994-ben létrehozta az African Star futballcsapatot. A csapat anyagi és erkölcsi támogatói között tudhatja az ENSZ Menekültügyi Főbizottság Magyarországi Képviseletét és a Dél-Afrikai Köztársaság külképviseletét. Az Európai Unió számos országában elindult a „Sporttal a Rasszizmus Ellen!” mozgalom.

Szlogenje „Adj piros lapot a rasszizmusnak”. 2002-ben Magyarországot képviselve az egyesület elsőként vett részt a konferencián és csatlakozott a mozgalomhoz, vele együtt az African Star futballcsapat. A labdarúgás piros lapjára asszociálva alkottuk meg kérdőívünket, kezdtük el tolerancia kampányunkat Mahatma Gandhi Egyesület elnöke 2009-től az MLSZ Kisebbségi bizottságának tagjai között szerepel. Így meg hatékonyabb munkát tudunk folytatni a sportban megjelenő rasszizmus ellen.

Tolerancia oktatás
2003 őszén budapesti és vidéki általános- és középiskolákban elkezdtük tolerancia kampányunkat „adj piros lapot a rasszizmusnak”. Ennek keretében beszélgetünk iskolásokkal, kérdőívet töltenek ki.

Névjegy

H-1092 Budapest, Ferenc krt. 18.
H-1590 Budapest, Pf . 186.
Tel/Fax:+36-1-215-83-01
Mobile:+36-30-996-35-67
email: gandhiegyesulet@gmail.com
www.gandhi.hu