Emberi Erőforrások Minisztériuma

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma felelős a hazai szociális és egészségügyi ellátórendszer működéséért, az oktatás fejlesztéséért, kulturális értékeink megőrzéséért, a gyermekek és az ifjúság érdekeinek érvényesítéséért, valamint a magyar sportélettel kapcsolatos kormányzati elképzelések megvalósításáért. A minisztérium hatáskörébe tartoznak továbbá a nemzeti kisebbségi és az egyházi ügyek, valamint a társadalmi felzárkóztatás is.

A minisztériumon belül működik a Kulturális Államtitkárság, amely többek között gondoskodik új kulturális értékek létrehozásáról, a művészeti, közgyűjteményi és levéltári terület támogatásáról, illetve a nemzeti és egyetemes kulturális örökség megóvásáról. Meghatározza és megszervezi Magyarország nemzetközi kulturális kapcsolatait, a magyar kultúra külföldi terjesztését, elősegíti más népek, nemzetek kultúrájának magyarországi megismertetését. Ez utóbbi feladatok ellátása során kiemelkedő szerep hárul a Nemzetközi Kulturális Kapcsolatok Főosztályára, mind az egyes országok, mind a nemzetközi szervezetek vonatkozásában.

A minisztérium fedezi az Anna Lindh Alapítvány működéséhez szükséges magyar tagállami hozzájárulás költségeit, továbbá a Nemzetközi Kulturális Kapcsolatok Főosztályán keresztül aktív és érdemi kapcsolatokat ápol a Külügyminisztériummal az euro-mediterrán régiót illető kulturális ügyek vonatkozásában.

Kapcsolat: Tóth Veronika vezető-tanácsos

Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI)

Nemzetközi Kulturális Kapcsolatok Főosztálya – EU Kulturális Ügyek Osztálya

E-mail: veronika.toth@emmi.gov.hu