Együttműködő szervezet: Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége

Az ÉFOÉSZ megalakulása

Az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége (ÉFOÉSZ) 1981-ben alakult szülői kezdeményezésre. A Szövetség a 33 év alatt az értelmi fogyatékossággal élő személyek érdekvédelmével foglalkozó szervezetek közül egyedülállóan országos lefedettségűvé vált.

Az ÉFOÉSZ célcsoportja

  • értelmi fogyatékossággal élő személyek
  • családtagok
  • szakemberek
  • magányszemélyek, akik érzékenyek céljaink iránt
  • cégek, vállalatok, amelyek elkötelezettek ügyeink iránt

Küldetésünk
A Magyar Köztársaság területén élő értelmi fogyatékos emberek és családtagjaik társadalmi hátrányainak kiegyenlítése, érdekeik érvényesítése, védelme, képviselete, emberi és állampolgári jogaik, társadalmi integrációjuk, szociális biztonságuk, rehabilitációjuk biztosítása, esélyegyenlőségük megvalósítása.
Az ENSZ Fogyatékos Személyek Jogairól Szóló Egyezményében foglaltak, valamint a Madridi Nyilatkozatban foglaltak megvalósításával elősegíteni az értelmi fogyatékos emberek öntevékenységét, önrendelkezését, az önmagukért érzett felelősség egyidejű kialakítása mellett. Összefogni az értelmileg sérült emberek hazai szervezeteit, tevékenységüket összehangolni, érdekeiket védeni, és szükség szerint képviselni. Munkája alapján partnerként, kompetens, tárgyaló félként elismertetni a Szövetséget a kormányzati és parlamenti erőkkel, önkormányzati testületekkel.

Tagságunk jelenleg több, mint 22 000 egyéni és kb. 100 jogi tagból áll.

 

Névjegy:

É F O É S Z
1093 Budapest, Lónyay u. 17. I/1.
11-es kapucsengő

Levelezési cím: 1461 Budapest, Pf. 301.

Tel: + 36 1 411 1356, + 36 1 411 1357

E-mail: efoesz@efoesz.hu