Artemisszió Alapítvány

Az Artemisszió Alapítvány 1998 óta nonprofit közhasznú szervezetként működik. Az Alapítvány fiatal kulturális antropológusok kezdeményezéseként jött létre, akik elméleti tudásukat és tudományos kutatási eredményeiket a társadalmi és egyéni fejlődés, és a nyitott gondolkodás kialakításának szolgálatába kívánják állítani. Az Alapítvány az interkulturális kommunikáció elméletének és gyakorlati alkalmazásának kutatása, terjesztése és felhasználása révén törekszik megvalósítani céljait.

Az Artemisszió Alapítvány céljai:

  • a különböző kulturális, etnikai és társadalmi csoportok közötti párbeszéd és közeledés erősítése, a kölcsönös megértés elősegítése,
  • a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi integrációjának támogatása,
  • a nemzetközi kulturális és tudományos kapcsolatok erősítése,
  • interkulturális képzési programok, képzési anyagok és módszertan kifejlesztése és terjesztése.

Az Alapítvány küldetése, hogy a társadalom minél szélesebb rétegei számára lehetőséget biztosítson olyan tevékenységekben való részvételre, illetve olyan készségek elsajátítására, amelyek erősítik az emberek közötti kapcsolatokat, javítják a kommunikációs és konfliktuskezelési készségeket, hozzájárulnak a tolerancia, a kölcsönös megértés és az együttműködés kialakulásához. Az Alapítvány kiemelten fontosnak tartja a szociálisan hátrányos helyzetű csoportok – munkanélküliek, kistelepüléseken élők, romák, bevándorlók – bevonását, esélyegyenlőségük növelését és a kirekesztés elleni küzdelmet.

Névjegy

Az irodánk címe:
Artemisszió Alapítvány
1085 Budapest, Rökk Szilárd utca 11. III/20.

Tel/fax: (06 1) 413 6517
Irodai mobil:
06 70 321 3078
06 70 633 4872
Email: info@artemisszio.hu
Postacímünk:
1445 Budapest, Postafiók 355.